تعمیرات و تغییرات ساختمانی

اجرای والپست

تولید والپست و میلگرد بستر در تبریز

خدمات

طراحی ، محاسبه ،نظارت ، اجرا

مدیریت پیمان

تولید والپست در تبریز

تولید والپست و ملزومات آن اعم از میلگرد بستر و گیره و قلاب در تبریز

سایر خدمات

انجام کلیه خدمات ساختمانی از طراحی و نظارت و اجرا ، شامل مدیریت پیمان ، بازسازی و تعمیرات و تغییرات ساختمانی ، طراحی نما و فای داخلی ، طراحی و اجرای ویلا . باغ

 

طراحی داخلی یکی از شاخه های معماری می باشد ،باید این نکته را در نظر داشت که هر  شاخه تخصصی در هر رشته صرفا در محدوده همان مجموعه معنادار خواهد بود.
بهترین ساختمان ها و فضای داخلی، فضاهایی هستند که میان عناصری که کلیت را تشکیل می دهند ناهمخوانی وجود نداشته باشد.
در میان عناصر، جنبه های سازه ای یک ساختمان، برنامه ریزی سایت، محوطه سازی، مبلمان و گرافیک معماری (علائم)، و همچنین جزئیات داخلی است که در نمونه های بسیاری از ساختمان های برجسته و داخلی ایجاد شده است و به صورت یکپارچه(هماهنگ) عمل میکنند.

به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی، برنامه ریزی و ساخت در دوران معاصر ؛ ممکن نیست. معمار یا طراح در تمام جنبه های ساختمانی که در دوران مدرن ساخته می شود متخصص باشد.
لذا ضروری است که متخصص ها به صورت گروهی و در ارتباط با یکدیگر با دانش کافی در جهت رسیدن به هدف مشترک همکاری کنند، در حالی که معمار بر روی طراحی کلی بنا تمرکز می کند، طراح داخلی به جنبه های دقیق مقیاس طراحی، زیباشناسی خاص و کاربردی و پرسش های روانشناختی و شخصیت و ویژگی فضا درگیر است .
اگر چه طراحی داخلی هنوز یک حرفه در حال توسعه است بدون تعریف دقیق از محدودیت های آن اما این گرایش می تواند در دو گروه مسکونی و غیر مسکونی طبقه بندی شود.

مدیریت-پیمان-تبریز

مدیریت پیمان

اجرای صفر تا صد ساختمان به صورت مدیریت پیمان ساختمان

محوطه-سازی-تبریز

محوطه سازی

محوطه سازی حیاط، باغ و ویلا در حال حاضر، یکی از معیارهای سنجش زیبایی ساختمان‌ها به شمار می‌رود

بازسازی-ساختمان-تبریز

بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان یک عملیات ترمیم ساختمان است که برای  بهبود کیفیت یک بنا انجام می شود. 

مشارکت-ساخت-تبریز

مشارکت در ساخت

در چنین قراردادی ساختمان کهنه یا قطعه زمین در حکم سرمایه و آورده مالک است. از آن سو سازنده یا پیمانکار نیز هزینه های ساخت و ساز را عهده دار می شود